กลับหน้าแรก » 12 พ.ย. 66 แข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่24 ระดับประถม

รางวัลชนะเลิศ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย การแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ครั้งที่24 ณ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย วันอาทิตย์ที่12 พฤศจิกายน 2566 ผู้เข้าแข่งขัน 1.ด.ญ.พิชญ์สินี สุขศรี 2.ด.ญ.ศรุดา ศรีสุกไสย 3.ด.ญ.ปุณิกา ตระกูลบุญรักษ์ ครูผู้ฝึกซ้อม ครูพรรษา ขันธ์เครือ

Create photo gallery websites with jAlbum and PhotoBox