กลับหน้าแรก » 13 พ.ย. 66 ประชุมชี้แจงเลื่อนแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ฯ ครั้งที่71

ประชุมชี้แจงเลื่อนการจัดการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่71 ปีการศึกษา 2566 วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ผู้เข้าประชุม 1. ครูสุธีรา เตี้ยมเครือ

jAlbum - customizable image galleries and PhotoBox