กลับหน้าแรก » 14 พ.ย. 66 มอบรางวัลแข่งปั้นดินน้ำมัน

การรับรางวัล การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์ งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 9 – 16 กันยายน 2566 ในระดับชั้นปฐมวัย 1.เด็กหญิงนภัทรศร บุญชม้อย อ.3/1 2.เด็กชายถิรวัสส์ จงเจิดศักดิ์ อ.3/1 3.เด็กชายชลธร ทองสา อ.3/1 ได้รับรางวัล เหรียญทอง ในรายการ ปั้นดินน้ำมัน ผู้ฝึกซ้อม 1.คุณครูจุไรพร สวัสดิ์รักษ์กุล 2.คุณครูศุจินธรา มานะงาม

Gallery software for photographers and PhotoBox