กลับหน้าแรก » 14 พ.ย. 66 เล่านิทานประกอบสื่อ อนุบาล มหกรรมวิชาการ รร เอกชน

การรับรางวัล การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์ งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 9 – 16 กันยายน 2566 ในระดับชั้นปฐมวัย เด็กชายปัณณธร ยิ้มสีมา อ.3/2 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน ในรายการ เล่านิทานประกอบสื่อ ผู้ฝึกซ้อม 1.คุณครูชุติมา สุถาพร 2.คุณครูปราถณา เกิดแก้ว

Create photo gallery websites with jAlbum and PhotoBox