กลับหน้าแรก » 14 พ.ย. 66 การรับรางวัล ฉีกตัดปะ อนุบาล มหกรรมวิชาการ รร เอกชน

การรับรางวัล การแข่งขันทักษะวิชาการและประกวดสิ่งประดิษฐ์ งานมหกรรมวิชาการโรงเรียนเอกชนจังหวัดราชบุรี ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 9 – 16 กันยายน 2566 ในระดับชั้นปฐมวัย 1.เด็กหญิงณิชากร สร้อยทอง อ.3/3 2.เด็กหญิงภัควรินทร์ หิมาลา อ.3/3 3.เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุจริต อ.3/3 ได้รับรางวัล เหรียญเทอง ในรายการ การสร้างภาพจากการฉีก ตัด ปะ ผู้ฝึกซ้อม 1.คุณครูพรกมล แสงสุระธรรม 2.คุณครูอารี สมณะ

jAlbum image gallery software and PhotoBox