กลับหน้าแรก » 16 พ.ย. 66 เหรียญทอง แข่งตอบคำถามสุขศึกษา ระดับประถม ศิลปหัตถกรรมฯ ระดับเครือข่าย

รางวัลเหรียญทอง อันดับ 1 คะแนน 93 คะแนน การแข่งขันการตอบคำถามสุขศึกษา ระดับประถม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่งที่ 4 รายชื่อผู้แข่งขัน 1. ด.ญ.ณัฎฐ์ณิชา สายมาอินทร์ ป.6/2 2. ด.ญ.ชฎาพร เกษมสินธุ์ ป.6/4 ผูัฝึกสอน นายธนิต สุวรรณลักษณ์

jAlbum photo album software and PhotoBox