กลับหน้าแรก » 13 พ.ย. 66 แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น อ.3ห้อง2และอ2ห้อง2

แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น น้องๆ อนุบาล 3/2 และอนุบาล 2/2 ได้รับความรู้จากผู้ปกครองของน้องแฮตทริก โดยคุณพ่อ จ.ส.ต.ทรงพล ภูมิตินทรีย์ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับสัญญาณไฟจราจรและเครื่องหมายต่างๆ บนท้องถนน และคุณแม่อภิญญา ได้ให้ความรู้เรื่องการดูแลตัวเองจากเชื้อโรคต่างๆ : 13 พ.ย.2566

jAlbum photo album software and PhotoBox