กลับหน้าแรก » 16 พ.ย. 66 รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันสร้างภาพฉีก ตัด ปะ ระดับปฐมวัย

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันสร้างภาพฉีก ตัด ปะ ระดับปฐมวัย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่งที่ 4 ณ โรงเรียนวัดหนองเสือ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 รายชื่อผู้แข่งขัน 1.เด็กหญิงณิชากร สร้อยทอง อ.3/3 2.เด็กหญิงกัญญาณัฐ สุจริต อ.3/3 3.เด็กหญิงภัควรินทร์ หิมาลา อ.3/3 ครูผูัฝึกซ้อม นางพรกมล แสงสุระธรรม

jAlbum photo album software and PhotoBox