กลับหน้าแรก » 16 พ.ย. 66 เหรียญทอง แข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ระดับประถม

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง 84 คะแนน แข่งขันหนังสือเล่มเล็ก ระดับประถม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายบ้านโป่งที่ 4 ณ โรงเรียนวัดหนองเสือ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 รายชื่อผู้แข่งขัน ด.ญ.ณัฐนิชา พลดี ป.6/2 ด.ญ.กรวรรณ แสงจันทร์ ป.6/2 ด.ญ.ธัณย์จิรา สิริโชติวานิช ป.6/2 ผูัฝึกสอน คุณครูพรรษา ขันธ์เครือ คุณครูจิราภร พงศ์ลักษมาณา

jAlbum web gallery software and PhotoBox