กลับหน้าแรก » 16 พ.ย. 66 เหรียญทอง คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับประถม

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง 95 คะแนน แข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับประถม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับกลุ่มเครือข่ายบ้านโป่งที่ 4 ณ โรงเรียนวัดหนองเสือ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 รายชื่อผู้แข่งขัน ด.ช.ชลกมล เหรียญมุง ชั้นป.6/2 ผูัฝึกสอน คุณครูพรรษา ขันธ์เครือ

Gallery software for photographers and PhotoBox