กลับหน้าแรก » 16 พ.ย. 66 เหรียญทอง อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง 87คะแนน กิจกรรมแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับกลุ่มเครือข่ายบ้านโป่งที่ 4 ณ โรงเรียนวัดหนองเสือ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 รายชื่อผู้แข่งขัน ด.ช.วริศ สถาพรวรศักดิ์ ชั้นป.6/1 ผูัฝึกสอน คุณครูฐิตินันท์ บวรเลิศสกุล

jAlbum - customizable web photo albums and PhotoBox