กลับหน้าแรก » 16 พ.ย. 66 เหรียญทอง แข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง 93 คะแนน การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ)ระดับประถม ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับกลุ่มเครือข่ายบ้านโป่งที่ 4 ณ โรงเรียนวัดหนองเสือ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 รายชื่อผู้แข่งขัน ด.ญ.ชนิสรา ชะเอม ชั้นป.5/1 ผูัฝึกสอน คุณครูปรารถนา มะลิทอง

jAlbum - customizable image galleries and PhotoBox