กลับหน้าแรก » 16 พ.ย. 66 เหรียญทอง การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ป.4-6

รางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 เหรียญทอง 94 คะแนน แข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (science show) ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับกลุ่มเครือข่ายบ้านโป่งที่ 4 ณ โรงเรียนวัดหนองเสือ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 รายชื่อผู้แข่งขัน 1. ด.ญ.วิภาดา ธรรมเจริญ ป.5/1 2. ด.ญ.นภัสนันท์ สมร ป.5/1 3. ด.ญ.พิชญ์สินี สุขศรี ป.6/1 ผู้ฝึกสอน 1.ครูนิตยา ควรคิด 2.ครูมัณฑนา พงษ์พินิจภิญโญ

jAlbum web gallery software and PhotoBox