กลับหน้าแรก » 16 พ.ย. 66 เหรียญทอง อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6

รางวัลเหรียญทอง 86 คะแนน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับกลุ่มเครือข่ายบ้านโป่งที่ 4 ณ โรงเรียนวัดหนองเสือ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 รายชื่อผู้แข่งขัน 1. ด.ญ.ณัฐธยาน์ รัตนสิริวัฒนกุล ป.5/1 2. ด.ญ.ปุญญิสา ตันติปิธรรม ป.5/1 3. ด.ญ.ณัฐชา รัตนสิริวัฒนกุล ป.5/1 ผู้ฝึกสอน 1.ครูนิตยา ควรคิด 2.ครูมัณฑนา พงษ์พินิจภิญโญ

jAlbum - online photo sharing and PhotoBox