กลับหน้าแรก » 16 พ.ย. 66 เหรียญทอง การใช้โปรแกรมนำเสอน ป.4-6

รางวัลเหรียญทอง 90.33 คะแนน การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ(Presentation) ระดับชั้น ป.4-6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับกลุ่มเครือข่ายบ้านโป่งที่ 4 ณ โรงเรียนวัดหนองเสือ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 รายชื่อผู้แข่งขัน 1. เด็กหญิงนรีกานต์ กลิ่นหอม ป.5/1 2. เด็กหญิงนาราชา แก้วนุ่ม ป.5/1 ผู้ฝึกสอน คุณครูพนิดา กิจเจริญ

jAlbum web gallery maker and PhotoBox