กลับหน้าแรก » 16 พ.ย. 66 เหรียญทอง เล่านิทาน story telling ป.4-6

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง 93.75 คะแนน กิจกรรมแข่งขันเล่านิทาน (Story telling) ระดับชั้น ป.4 - ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับกลุ่มเครือข่ายบ้านโป่งที่ 4 ณ โรงเรียนวัดหนองเสือ(ประชาอุทิศ) วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 รายชื่อผู้แข่งขัน เด็กหญิงปนิตา ปรีธนัชกุล ชั้น ป.4/1 ผู้ฝึกสอน คุณครูอารีรัตน์ แย้มชื่น

Gallery software for photographers and PhotoBox