กลับหน้าแรก » 16 พ.ย. 66 เหรียญทอง แข่งผูกเงื่อน เดินทูนของบนศีรษะ ป.1-3

รางวัลเหรียญทอง 80 คะแนน การเเข่งขันการผูกเงื่อน เดินทูนของบนศีรษะ และโยนลูกบอล ระดับชั้น ป.1- ป.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับกลุ่มเครือข่ายบ้านโป่งที่ 4 ณ โรงเรียนวัดหนองเสือ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 รายชื่อผู้แข่งขัน 1. เด็กชายธนวัฒน์ พวงใบบาง ป.3/2 2. เด็กชายธนากฤต แก้ววิไล ป.3/2 3. เด็กชายธัชกร วงษ์อัยรา ป.3/3 4. เด็กชายธนธร เหรียญมุง ป.3/3 5. เด็กชายนิธิกร ลี้เกษร ป.3/4 6. เด็กชายกฤตานน สมบูรณ์ผล ป.3/4 ครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูอังคณา แซ่โง้ว

jAlbum - customizable image galleries and PhotoBox