กลับหน้าแรก » 17 พ.ย. 66 ตรีวารคืนที่ 2

ตรีวารเตรียมฉลองวัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร คืนที่ 2 ประธานในพิธี คุณพ่อมงคล จันทรสุขสันต์ ผู้เทศน์เตรียมจิตใจ สังฆานุกร วรากร เจริญพานิช ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง 🙏🏻จงทำตัวเหมือนผ้าขี้ริ้ว ที่ช่วยทำให้สิ่งอื่นสะอาด แม้ว่าตัวเองจะสกปรกก็ตาม 🙏🏻การรับศีลอภัยบาป(การกลับใจ) ช่วยซักผ้าผืนนี้ให้สะอาดดังเดิม

jAlbum image gallery software and PhotoBox