กลับหน้าแรก » 18 พ.ย. 66 ตรีวารคืนที่ 3

ตรีวารเตรียมฉลองวัดแม่พระถวายองค์ในพระวิหาร คืนที่ 3 ประธานในพิธี คุณพ่อสกล ปันฉาย เจ้าอาวาสวัดแม่พระเป็นที่พึ่ง ท่าหว้า 🙏🏻พระเจ้าทรงเป็นอยู่ตั้งแต่นิรันดร จนถึงนิรันดร ความเชื่ิอในพระเจ้าควรเติบโตขึ้น และส่งต่อสู่ลูกหลาน

jAlbum - customizable web photo albums and PhotoBox