กลับหน้าแรก » 4 ธ.ค. 66 แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา อ.3 ห้อง 1

แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น : น้องอนุบาล 3/1 ได้รับความรู้เรื่อง "การดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อ" จากคุณสุภมาส ทับขำ คุณย่าของน้องน้ำทิพย์ รวมถึงเรื่องเล่าการเป็นพยาบาล

Create photo gallery websites with jAlbum and PhotoBox