กลับหน้าแรก » 7 ธ.ค. 66 อบรมนักเรียนคาทอลิก

❤️วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม❤️ 💕ช่วงเช้า💕 👨‍🎓อบรมนักเรียนคาทอลิกมัธยม หัวข้อ เยาวชนคนทอลิก ท่ามกลางสังคมที่เปลี่ยนแปลง โดยคุณครูวิศรุต ปัญจลาภสกุล 🙏🏻ใช้แบบอย่างของนักบุญคาร์โล อาคูติส ผู้ที่รักการเป็นโปรแกรมเมอร์ และรักศีลมหาสนิท เป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนที่สามารถใช้เทคโนโลยีอย่างรู้คุณค่า และใช้เพื่อรับใช้พระเจ้าได้ 💕ช่วงบ่าย💕 🙏🏻คุณพ่อมงคล จันทรสุขสันต์ เป็นประธาน อวยพรศีลมหาสนิท เป็นโอกาสที่นักเรียนได้ใกล้ชิดศีลมหาสนิท และรำพึงอยู่กับพระเยซูเจ้าภายใต้รูปปรากฏของศีลมหาสนิท และพร้อมที่จะเป็นเยาวชนสมัยใหม่รักเทคโนโลยีได้แต่ไม่ละทิ้งพระเจ้า

jAlbum - customizable image galleries and PhotoBox