กลับหน้าแรก » 15 ธ.ค. 66 ภูมิปัญญาท้องถิ่น อ.3 ห้อง 3

🌷แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น🌷 : น้องอนุบาล 3/3 ได้เรียนรู้จักประโยชน์ของมันม่วงมันเหลือง และได้รับความอนุเคราะห์จากคุณกุหลาบ มัฆวิมาลย์ คุณย่าของน้องธี มาสาธิตการทำ "บัวลอยมันม่วงมันเหลือง" ซึ่งเด็กๆ ได้มีประสบการณ์เป็นลูกมือที่น่ารัก เมื่อปลายภาคเรียนที่ 1

jAlbum image gallery software and PhotoBox