กลับหน้าแรก » 15 ธ.ค. 66 ภูมิปัญญาท้องถิ่น อ.1 ห้อง 2

แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น : น้อง ๆ อนุบาล 1/2 ได้รับความรู้เรื่องการรักษาแบบแพทย์แผนโบราณ การใช้การประคบร้อน และประคบเย็น รวมถึงได้รู้จักชื่อสมุนไพรไทยที่นำมาทำลูกประคบ จากคุณจิตรฉะทร แก้วประสงค์ คุณแม่ของน้องอัซ : 15 ธ.ค.66

jAlbum - online photo sharing and PhotoBox