กลับหน้าแรก » 15 ธ.ค. 66 ภูมิปัญญาท้องถิ่น น้องอนุบาล2ห้อง1

แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น : น้อง ๆ อนุบาล 2/1 ได้รู้จักขนมไทยโบราณที่หารับประทานไม่ง่าย ชื่อว่า "ขนมลืมกลืน" โดยได้รับความอนุเคราะห์จากคุณยายสายบัว ดอกพุฒ ผู้ปกครองของน้องนท มาสาธิตและให้เด็กๆ มีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด : 15 ธ.ค.66

Gallery software for photographers and PhotoBox