กลับหน้าแรก » 15 ธ.ค. 66 แนะแนวการศึกษา

งานแนะแนว จัดแนะแนวศึกษาต่อ ให้แก่ นักเรียนชั้น ม.3 โดยมีสถาบันการศึกษาทั้งของกรมสามัญศึกษา และกรมอาชีวศึกษา รวม 8 สถาบัน มาให้ความรู้ และข้อมูลศึกษาต่อ

jAlbum photography website storage and PhotoBox