กลับหน้าแรก » 16 ธ.ค. 66 ประกวดวาดภาพระบายสีจากหนังสือสารานุกรมไทย ครั้งที่13 ระดับภาค ชั้นมัธยม

ผลการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีจากหนังสือสารานุกรมไทย ครั้งที่13 ระดับภาคประจำปีพุทธศักราช 2566 วันที่ 16 ธันวาคม 2566 ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น 1. ด.ญ. ธัญยธรณ์ ศรีสุข ม.1/3 2ด.ญ.ลภัสรดา จำปาคำ ม.1/1 3ด.ญ.สิตานัน ผลพิทักษ์ ม.1/2 ครูผู้ฝึกสอน คุณครู พรพจน์ ภูสี

jAlbum web gallery software and PhotoBox