กลับหน้าแรก » 16 ธ.ค. 66 ประกวดวาดภาพระบายสีจากหนังสือสารานุกรมไทย ครั้งที่13 ระดับภาค ระดับประถม

ผลการแข่งขันประกวดวาดภาพระบายสีจากหนังสือสารานุกรมไทย ครั้งที่13 ระดับภาคประจำปีพุทธศักราช 2566 วันที่ 16 ธันวาคม 2566 ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย 1. ด.ญ. สราวลี ตันเทียว ป.4/3 2. ด.ญ. วิภาภรณ์ จงประเสริฐ ป.5/2 ครูผู้ฝึกสอน คุณครู นันตญา ทวีพงษ์ คุณครู ธัญลักษณ์ คงชาติไทย

jAlbum - online photo sharing and PhotoBox