กลับหน้าแรก » 16 ธ.ค. 66 ชุมนุมครูคำสอน สังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 30

ชุมนุมครูคำสอน สังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 30 / 2566 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา วันเสาร์ทีี 16 ธันวาคม 2566 ฉลองบุญราศรีฟิลิป สีฟอง อ่อนพิทักษ์ องค์อุปถัมภ์ครูคำสอนไทย คุณครูผู้เข้าร่วม 1. คุณครูวิศรุต ปัญจลาภสกุล 2. คุณครูสุมาส ทรัพย์เย็น 3. คุณครูนิรัตนดา ตันตระกูล 4. คุณครูพนิกา กิจเจริญ 🙏🏻เริ่มต้นด้วยพิธีบูชาขอบพระคุณโดยพระคุณเจ้าปัญญา กฤษเจริญเป็นประธาน 🩵รับฟังการแบ่งปันชีวิตครูคำสอน 3 ท่าน ❤️ไตร่ตรองหน้าที่และความสำคัญของครูคำสอน พร้อมแบ่งปันโดยแบ่งเป็นกลุ่ม 8 กลุ่ม 💛รับประทานอาหารโต๊ะจีนพร้อมกิจกรรม มีของรางวัลมากมาย 💕ได้พบปะ พูดคุย กับคุณพ่อ คุณครูคำสอนสังฆมณฑล แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ช่วยเหลือ ส่งเสริมซึ่งกันและกัน 🤍ครูคำสอนไม่ใช่อาชีพที่แข่งขันกับใคร แต่เป็นกระแสเรียกที่ทำงานของพระเจ้าชิ้นเดียวกัน มีเจ้านายองค์เดียวกัน

jAlbum - online photo sharing and PhotoBox