กลับหน้าแรก » 19 มิ.ย. 66 รับรางวัลเทควันโดรายการ ราชบุรีโอเพ่น ชิงถ้วยนายกสมาคมกีฬาจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 10

การแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ "ราชบุรีโอเพ่น ชิงถ้วยนายกสมาคมกีฬาจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 10" ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนธีรศาสตร์ได้ส่งนักกีฬาแข่งขัน 3 ประเภท ได้แก่ 1. ประเภทต่อสู้ 2. ประเภทสปีดคิ๊ก 3. ประเภทพุ่มเซ่ ได้รับรางวัล 1 ถ้วยคะแนนรวม 11 เหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 1 เหรียญทองแดง 1.ได้รับถ้วยคะแนนรวมประเภทต่อสู้ อันดับ 4 2. ด.ญ.ปวีร์ ว่องนิยมเกษตร อ.3/3 ได้รับรางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศ ประเภทสปีดคิ๊ก 3. ด.ญ.เอมมิกา เสนาบุตร ป.6/2 ได้รับรางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศ ประเภทต่อสู้ 4. ด.ช.คุณากร กันจันทร์ ป.5/1 ได้รับรางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศ ประเภทต่อสู้ 5. ด.ญ.สราวลี ตันเทียว ป.4/3 ได้รับรางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศ ประเภทต่อสู้ 6. ด.ช.ชนนนท์ พิบูลกิจ ป.4/2 ได้รับรางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศ ประเภทต่อสู้ 7. ด.ช.ชลกมล เหรียญมุง ป.6/2 ได้รับรางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศ ประเภทต่อสู้ 8. ด.ช.ชลธนิน เหรียญมุง ป.5/1 ได้รับรางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศ ประเภทต่อสู้ 9. ด.ช.ทฤษฎี วรรณประเสริฐ ป.4/1 ได้รับรางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศ ประเภทต่อสู้ 10. ด.ญ.ณัฎฐ์ณิชา สายมาอินทร์ ป.6/2 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทต่อสู้ 11. ด.ช.ปวีร์ ว่องนิยมเกษตร อ.3/3 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทต่อสู้ 12. ด.ช.ธนกร ศิริสมบูรณ์ ป.2/1 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทต่อสู้ 13. ด.ช.นนทกร อ่อนละมัย ม.2/2 ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทต่อสู้

Create photo gallery websites with jAlbum and PhotoBox