กลับหน้าแรก » 19 มิ.ย. 66 คัดเลือกข้อสอบวิชาสังคมฯ ประวัติศาสตร์ และคริสต์ศาสนา

คุณครูธิชญา จิตต์เจริญ คุณครูกฤติกา โสงขุดทด คุณครูวิศรุต ปัญจลาภสกุล คุณครูสุมาส ทรัพย์เย็น คุณครูมานิตย์ สมลา ร่วมการพัฒนาคุณภาพข้อสอบร่วมปลายภาคเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 วิชาสังคมฯ ประวัติศาสตร์ และคริสต์ศาสนา

Create online photo albums with jAlbum and PhotoBox