กลับหน้าแรก » 21 มิ.ย. 66 ประชุมผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประชุมผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด วันที่ 21 มิถุนายน 2566 ผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 1. ครูสุธีรา เตี้ยมเครือ 2. ครูประภาพรรณ ไชยวงศ์ 3. ครูดวงพร พุฒจิระ 4. ครูพิทยาภรณ์ เห็นวิสุทธิ์ 5. ครูสุจิวรรณ ชื่นหุ่น

jAlbum free web photo albums and PhotoBox