กลับหน้าแรก » 22 มิ.ย. 66 ร้อยตำรวจตรีหญิง วิไลลักษณ์ ยางงาม (ครู D.A.R.E)ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด

ร้อยตำรวจตรีหญิง วิไลลักษณ์ ยางงาม (ครู D.A.R.E) เสียสละเวลามาให้ความรู้นักเรียนธีรศาสตร์ เรื่อง ยาเสพติด

jAlbum photo album software and PhotoBox