กลับหน้าแรก » 23 มิ.ย. 66 ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีมาตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน

นางสาวพิยะดา ม่วงอิ่ม รองศึกษาธิการจังหวัดราชบุรีและคณะ มาตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน และนิเทศติดตามการดำเนินงาน การจัดการศึกษาและการประกันคุณภาพภายใน ปีงบประมาณ 2566

jAlbum - customizable image galleries and PhotoBox