กลับหน้าแรก » 24 มิ.ย. 66 อบรมครูคำสอนสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566

อบรมครูคำสอนสังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566/2023 "การสอนคำสอนเพื่อเตรียมรับศีลศักดิ์สิทธิ์ ศีลอภัยบาป ศีลมหาสนิท และศีลกำลัง" ครูผู้เข้าอบรม ครูสุมาส ทรัพย์เย็น ครูพนิดา กิจเจริญ ครูนิรัตนดา ตันตระกูล ครูจีรนุช ทาคำ วันเสาร์ที่ 24 มิ.ย. 66 โดย บาทหลวงวัชศิลป์ กฤษเจริญ ณ หอประชุมเซนต์ปอล โรงเรียนดรุณาราชบุรี

jAlbum - customizable web photo albums and PhotoBox