กลับหน้าแรก » 28 มิ.ย. 66 ประชุมคณะกรรมการอภิบาลและแพร่ธรรม ครั้งที่ 1

ครูวิศรุต ปัญจลาภสกุล ครูสุมาส ทรัพย์เย็น ประชุมคณะกรรมการอภิบาลและแพร่ธรรม ครั้งที่ 1/66 วันพุธที่ 28 มิ.ย.66 ณ วัดนักบุญยอห์นบอสโก ราชบุรี ✅รายงานผลการดำเนินงานโครงการของจิตตาภิบาล ภาคเรียนที่ 2/65 ✅วางแผนการดำเนินงานจิตตาภิบาลร่วมกันในภาคเรียนที่ 1/66

jAlbum - customizable image galleries and PhotoBox