กลับหน้าแรก » 26 เม.ย. 66 การประชุมปฏิบัติการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี

ครูประภาพรรณ ไชยวงศ์ เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2566 ณ โรงแรม ณ เวลา ราชบุรี จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการ ภาค 3 ระหว่างวันที่ 25 - 26 เมษายน 2566

jAlbum - customizable image galleries and PhotoBox