กลับหน้าแรก » 3 ก.ค.66 มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโด Bangkok Giants Taekwondo Open 2023

การแข่งขันเทควันโด Bangkok Giants Taekwondo Open 2023 ณ ศูนย์การค้าSHOW DC เมื่อวันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 ผลการแข่งขันเป็นดังนี้ 1. ด.ช.นนทกร อ่อนละมัย ม.2/2 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง 2. ด.ช.ชลกมล เหรียญมุง ป.6/2 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง 3. ด.ช.ชลธนิน เหรียญมุง ป.5/1 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง 4. ด.ญ.สราวลี ตันเทียว ป.4/3 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง 5. ด.ช.ชนนนท์ พิบูลกิจ ป.4/2 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญทอง 6. ด.ช.ปวีร์ ว่องนิยมเกษตร อ.3/3 ได้รับรางวัล ชนะเลิศ เหรียญเงิน 7. ด.ช.ทฤษฎี วรรณประเสริฐ ป.4/3 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน 8. ด.ช.คุณากร กันจันทร์ ป.5/1 ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง

Create photo gallery websites with jAlbum and PhotoBox