กลับหน้าแรก » 3 ก.ค. 66 น้อง ๆ อนุบาลโรงเรียนธีรศาสตร์ เริ่มต้นกิจกรรม ในโครงการ หนูน้อยอนุบาลคนดี

3 ก.ค. 66 น้อง ๆ อนุบาลโรงเรียนธีรศาสตร์ เริ่มต้นกิจกรรม ในโครงการ "หนูน้อยอนุบาลคนดี" ประจำปีการศึกษา2566 ด้วยการรับฟังข้อคิดและกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จากบาทหลวงปราโมทย์ นิลเพ็ชร

jAlbum photo album software and PhotoBox