กลับหน้าแรก » 5 ก.ค. 66 ค่ายปฏิบัติธรรม ม.1-3

มัธยม 1-3 เข้าค่ายปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ ประจำปีการศึกษา 2566 วิทยากรโดยบาทหลวงไพศาล ยอแซฟ ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2566 ที่โรงเรียนธีรศาสตร์

Create photo gallery websites with jAlbum and PhotoBox