กลับหน้าแรก » 26-28 เม.ย. 66 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์

คุณครูศักดิ์ชัย สว่างงาม และคุณครูดุษณีย์ ประทุมศิริ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและภาษาคอมพิวเตอร์ (Coding) หลักสูตร การสร้างแอปพลิเคชัน ด้วย APP inventor สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ระดับมัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2566 ณ โรงแรมเดอะ พาลาสโซ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

jAlbum photography website storage and PhotoBox