กลับหน้าแรก » 14ก.ค.66 โครงการแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาปลูกความรู้ ม.3 เรื่อง การแปรรูปอาหารประเภท ฉาบ

โครงการแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาปลูกความรู้ ม.3 เรื่อง การแปรรูปอาหารประเภท ฉาบ ( กล้วย, มัน และเผือก) วิทยากร คุณพัชรา มะลิทอง

jAlbum - online photo sharing and PhotoBox