กลับหน้าแรก » 14ก.ค.66 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) รอบชิงชนะเลิศภาคกลาง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

🥈รางวัล ระดับภาคกลาง🥈 ขอแสดงความชื่นชมและร่วมยินดีกับครูและนักเรียน ที่ ได้รับ 🏆 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 "การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) รอบชิงชนะเลิศภาคกลาง ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น" ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 🔴 รายชื่อนักเรียน 1. ด.ญ.ฐิติภัทร เซี่ยงใช่ 2. ด.ญ.บุญนิธย์ ชัยวงษ์ 3. ด.ญ.สวิชญา ชูชื่นมานะกิจ 🔵 ครูที่ปรึกษา 1. นายประวิทย์ นพรัตน์ 2. นางสาวอารียา ผูกรักษ์

jAlbum - online photo sharing and PhotoBox