กลับหน้าแรก » 30 พฤษภาคม 2565 มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโด รายการ BANGKOK GIANTS OPEN 2022 ณ ศูนย์การค้า ธัญญาปาร์ค เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565

30 พฤษภาคม 2565 มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโด รายการ BANGKOK GIANTS OPEN 2022 ณ ศูนย์การค้า ธัญญาปาร์ค เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565

การแข่งขันกีฬาเทควันโด รายการ BANGKOK GIANTS OPEN 2022 ณ ศูนย์การค้าธัญญาปาร์ค ผลการแข่งขันเป็นดังนี้

1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภท ยุวชน หญิง 9-10 รุ่น E น้ำหนักเกิน 31-35 กก. KYORUGI ด.ญ.ณัฏฐ์ณิชา สายมาอินทร์ ป.5/1
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน ประเภท ยุวชน ชาย 9-10 รุ่น E น้ำหนักเกิน 39 กก. ขึ้นไป KYORUGI ด.ช.คุณากร กันจันทร์ ป.4/1
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ประเภท ยุวชน หญิง 9-10 รุ่น E น้ำหนักเกิน 31-35 กก. KYORUGI ด.ญ.สราวลี ตันเทียว ป.3/3
4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ประเภท เยาวชน ชาย 15-17 รุ่น E น้ำหนักเกิน 55-59 กก. KYORUGI นายกันตพัฒน์ ศรีสกุลกาญจน์ ม.3/1
5. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ประเภท ยุวชน หญิง 13-14 รุ่น G น้ำหนักเกิน 49-53 กก. KYORUGI ด.ญ.ธัญชนก จิตต์ประเสริฐ ม.2/4
6. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทองแดง ประเภท ยุวชน ชาย 13-14 รุ่น D น้ำหนักเกิน 41-44 กก. KYORUGI ด.ช.นนทกร อ่อนละมัย ม.1/2

jAlbum image gallery software and PhotoBox