กลับหน้าแรก » 30 พฤษภาคม 2565 มอบรางวัลการแข่งขันเทควันโด รายการ BANGKOK GIANTS OPEN 2022 ณ ศูนย์การค้า ธัญญาปาร์ค เมื่อวันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2565