กลับหน้าแรก » รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี

🥇รางวัลชนะเลิศอันดับ 1🥇การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี ได้เป็นตัวแทนเข้าประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ ที่อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ 🔵 รายชื่อนักเรียน 1. ด.ญ ฐิติภัทร เซี่ยงใช่ 2. ด.ญ สวิชญา ชูชื่นมานะกิจ 3. ด.ญ บุญนิธย์ ชัยวงษ์ 🔴 ครูที่ปรึกษา 1. นางสาวอารียา ผูกรักษ์ 2. นายประวิทย์ นพรัตน์ 26 ก.ค. 66

jAlbum photo album software and PhotoBox