กลับหน้าแรก » 28 ก.ย. 66 รร.ธีรศาสตร์ ได้รับรางวัลเสมา ป.ป.ส. ผลงานดีเด่น รักษามาตรฐานระดับเพชร ปีที่ 1